Zapisnik volilnega Zbora članov

Spoštovana članica ali član Tenis kluba Portorož

15. 3. 2014 Te ob 19.30 uri Vabim v sejno dvorano krajevne skupnosti Portorož na

REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV TENIS KLUBA PORTOROŽ

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
 2. Nagovor predsednika TK Portorož
 3. Potrditev besedila akta o pobratenju s TK AS Podgorica, Črna gora
 4. Predlog soglasja k ustanovitvi združenja klubov občine Piran
 5. Predstavitev programa dela kandidata za predsednika TK Portorož
 6. Volitve v organe društva
 7. Razno

 

Pozdravljam Tvojo udeležbo in ti želim športni zdravo,

predsednik TK Portorož

Samo Šinkovec

 

 

Kandidatna lista:

predsednik kluba: Vito Eferl (predsednik upravnega odbora Tk Portorož)

direktor kluba: Miha Tancer (član upravnega odbora Tk Portorož)

predstavnik trenerske organizacije: Martin Vičič (član upravnega odbora Tk Portorož)

 

člani nadzornega sveta: Ronald Dovžak, Vedran Vidaković, Črt Eferl

 

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV Z DNE 15.3.2014

 

 1. Za delovno predsedstvo so bili predlagani

-       Samo Šinkovec (predsednik)

-       Vedran Vidaković (član)

-       Ronald Dovžak (član)

Za člana verifikacijske komisije in overovitelja zapisnika sta bila predlagana:

-       Miha Tancer

-       Martin Vičič

 

SKLEP: Predloga sta potrejna soglasno

SKLEP: Na zboru je bila prisotna zadostna večina članov, da je bil le ta sklepčen in s tem njegovi sklepi veljavni.

 

 1. Predsednik TK Portorož Samo Šinkovec je podal poročilo o svojem delu v celotnem mandatu. Predstavil je dosežke in probleme, ter opisal uspehe in napake. Odprl je razpravo o sodelovanju z drugimi klubi. Predstavil je tudi dopolnilo k Statutu društva, ki ga je zbor članov obravnaval 26.12.2013.

 

SKLEP: Sprejme se poročilo o delu predsednika.

SKLEP: Sprejme se predlagano dopolnilo na statut predstavljen 26.12.2013 in se nov statut v celoti tudi sprejme ter vloži pri pristojni instituciji.

 

 1. Predsednik Samo Šinkovec predlaga naslednje besedilo o pobratenju:

SPORAZUM O MEDNARODNEM SODELOVANJU IN POBRATENJU MED TENIŠKIMA KLUBOMA TK PORTOROŽ, SLOVENIJA IN TK AS PODGORICA, ČRNA GORA

 

Predsednik TK Portorož Vito Eferl in predsednik TK AS Podgorica Milorad Asanović sprejmeta odločitev o mednarodnem sodelovanju in pobratenju med obema kluboma. S to odločitvijo izražata jasno namero o obojestranski krepitvi prijateljstva članov obeh klubov. Predsednika podpirata izmenjavo in vsestransko sodelovanje v cilju napredka obeh klubov.

 

Oba kluba prevzemata odgovornost, da bosta storila vse kar je v njuni moči in pristojnosti za izvajanje ciljev, zapisanih v tem sporazumu. S tem izražata svojo željo po ustvarjanju in poglabljanju stikov, srečanj, izmenjav inforamcij in prijateljstvu.

 

Sporazum o modneradnom sodelovanju in pobratenju nima določenega roka veljavnosti.

Sestavljen je v slovenskem in črnogorskem jeziku. Prične veljati, ko ga podpišeta oba predsednika klubov.

 

predsednik TK Portorož

Vito Eferl

 

predsednik TK As Podgorica

Milorad Asanović

 

SKLEP: Predlog besedila se sprejme soglasno.

 

 1. Upravni odbor TK Portorož predlaga zboru, da sprejme sklep o ustanovitvi združenja klubov občine Piran, ki neformalno že deluje leto dni in da potrdi vstop TK Portorož v članstvo tega združenja.

 

SKLEP: Zbor članov soglaša s pobudo in potrjuje vstop kluba v združenje.

 

 1. Kandidat za predsednika Vito Eferl predstavi svoj program in ekipo.

 

SKLEP: Drugih kandidatov ni zato se preide na volitve organov kluba.

 

 1. V organe kluba so izvoljeni:

predsednik kluba: Vito Eferl (predsednik upravnega odbora Tk Portorož)

direktor kluba: Miha Tancer (član upravnega odbora Tk Portorož)

predstavnik trenerske organizacije: Martin Vičič (član upravnega odbora Tk Portorož)

člani nadzornega sveta: Ronald Dovžak, Vedran Vidaković, Črt Eferl

 

SKLEP: Kandidati so izvoljeni soglasno.

 

 1. Miha Tancer direktor kluba, predstavi nekatere rešitve pri poslovanju kluba v bodoče in obenem sponzorske obete.

 

SKLEP: Zbor članov pozdravlja predloge in želi novemu predsedniku ter ostalim članom izvršilnih organov uspešno štiri letno obdobje.

 

Zbor se je zaključil ob 20.50

 

Portorož, 15.3.2014

 

overovitelja

Miha Tancer

 

Martin Vičič

   

ISTRALIAN OPEN 2014

Zimski grand slam je pod streho! Bilo je super in prav nič zimsko (vreme je bilo v nasprotju z napovedjo prav lepo sončno)! Zbrali smo se stari in mladi ter se pomerili v tenisu. Tekmovalo se je v treh kategorijah: PRO, AMATERJI in MEŠANE DVOJICE.

Hvala za številčno udeležbo in do naslednjič!

nekaj utrinkov: TUKAJ (facebook stran kluba)

 

   

Kako je bilo: Veliki klubski turnir

Kako bi to opisali na kratko: tisti, katerih ni bilo, jim je lahko žal :-)

Gostili smo naše prijatelje iz TK AS Podgorica in se imeli preprosto super.

Nedeljo smo preživeli v fenomenalni družbi od 11h zjutraj pa vse do 19ih, ko se je zalkjučil finalni dvoboj posameznikov, kjer sta finalista Marko in Ernest prikazala atomski tenis.

Do naslednjič!

Nekaj utrinkov s turnirja: TUKAJ

 

 

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL